MEDDRUŠTVENA VAJA S PGD Črni Vrh

Na vabilo sosednjega gasilskega društva iz Črnega Vrha, smo se v soboto, 6. 3. 2021, udeležili meddruštvene gasilske vaje. Tokratna vaje je bila namenjena urjenju v notranjih napadih in uporabi IDA.