Zgodovina društva

Leto 1952 je v dokumentih zapisano, kot ustanovno leto našega društva. Sprva so  bili gasilci vasi Setnik in Praproče organizirani kot gasilska četa, ki je delovala  pod okriljem PGD Polhov Gradec. Zaloški gasilci  so takoj zavihali rokave in zgradili zasilni gasilski dom lesene konstrukcije, ki je dobil svoje mesto v stičišču vasi Praproče in Setnik. 

Leta 1956 pa so se zaloški gasilci osamosvojili in ustanovili  samostojno Gasilsko društvo Setnik – Praproče, ki je skrbelo za požarno varnost vasi Setnik, Praproče in Črni vrh.  

Društvo je takrat razpolagalo le z ročno vprežno brizgalko in agregatom ter z nekaj druge opreme, ki jim je bila podarjena s strani PGD Polhov Gradec.  Ob ustanovitvi pa so člani sklenili nabaviti novo motorno brizgalno, to bila 300 litrska Savica. 

Kot izhaja iz ustanovne listine so bili ustanovitveni člani društva naslednji:

  • Alič Jože, roj. 1919, Vrbanov,
  • Skopec Ivan, roj. 1922, po domače: Šimnov
  • Založnik Jakob, roj.1932, Jakov,
  • Lešnjak Ivan, roj. 1936,  Želežnikov
  • Gerjolj Valentin, roj.1928, Velkovršk,
  • Gerjolj Anton, roj. .1932, Velkovršk,
  • Pustavrh Jože, roj. 1930, Vrbancov
  • Pustavrh Pavel, roj. 1928, Tončkov
  • Založnik Pavel, roj. 1930, Jakov

Iz zapisnikov občnih zborov prvih let je razvidno, da je bilo mlado društvo zagnano in delovno. Udeleževali so se rednih gasilskih vaj, obiskovali tečaje prve pomoči,  se izobraževali v gasilskih šolah in zbirali sredstva za nabavo orodja in goriva, kupovali delovne obleke, skrbeli za gasilski dom, organizirali gasilske vaje in gasilske veselice. 

Seveda brez težav ni šlo. Društvo se  je soočalo s pomanjkanjem strokovnega kadra, neustreznimi prostori in premalo opreme.

V letu 1960 je društvo že imelo opremljeno desetino za napad v primeru požara. Niso pa imeli voza s katerim bi lahko prevažali motorko. 

Zanimivo je tudi to, da že v tistih začetnih časih brez žensk v društvu ni šlo, saj je bilo od 33 članov, kar 14 članic. 

Gasilski voz so z napori kupili v letu 1962,  kar pa je skorajda izrčpalo proračun društva. 

Zaradi slabega stanja gasilskega doma so že v  letu 1962 začeli razmišljati o novi lokaciji in izgradnji novega doma, zato so  v društvu sklenili, da bodo v letu 1963 organizirali kar dve veselici. 

Ves čas svojega delovanja so skušali v društvo privabiti tudi mladino, o problematiki dejavnosti mladine in kako privabiti mlade med gasilce, so tako večkrat razpravljali na sestankih in občnih zborih. 

V letu 1966 je bil prvi požar na tem območju,  pri katerem je sodelovalo tudi naše društvo. Gorel je kozolec v Pustem vrh.  Požar so pogasili skupaj z gasilci iz PGD Polhov Gradec. 

S koncem 60-ih let se je društvo soočalo s pomanjkanjem članstva, pomanjkanjem časa za  dejavnosti društva, dosedanji člani so se odseljevali, ljudje so delali na kmetijah in niso imeli časa za aktivno delovanje v društvu. V začetku 70. let je bilo obdobje, ki je društvo komaj še držalo na površju. 

Ob dvajseti obletnici društva pa so sklenili, da društvo ohranijo, z novim vodstvom in novimi člani je društvo ponovno zaživelo. Leta 1974 so kupili novo motorko Rozenbauer in sodelovali pri dveh požarih, prvega je povzročil udar strele, drugega je zanetil otrok. Ponovno je gorel kozolec. 

V letu 1973 je gasilsko društvo pridobilo nov in prvi gasilski avto –  Kompanjola. Ob teh pridobitvah je gasilsko društvo nekaj časa mirovalo.  Prišla so 80. leta, ki so bila za kraj in društvo ponovno zelo aktivna. Leta 1983 se je Prostovoljno gasilsko društvo Setnik – Praproče preimenovalo v Gasilsko društvo Zalog. Prav tako je društvo pridobilo nove prostore »pr Štefan.«

Najprej je bilo potrebno poskrbeti za nov prevoz. V društvu so nabavili rabljen terenski avto romunske izdelave “ARO” ter izdelali orodno prikolico. 

V teh letih je društvo pridobilo veliko nove opreme. Ob proslavitvi 35. obletnice je bila prevzeta tudi nova, močnejša 800 litrska motorna brizgalna Zigler.  

Članstvo je v teh letih raslo, saj so imeli tako moško, žensko in mladinsko desetino. V teh letih je tudi zorela želja po novih in primernih prostorih, ki se je začela uresničevati leta 1990. Gasilci in krajani, so zavihali rokave in vložili veliko prostovoljnih ur svojega dela za gradnjo novega in primernega gasilskega doma. Žal življenje ne prizanaša in se zgodijo tudi nesreče. Ob gradnji prve plošče je življenje izgubil krajan Ivan Malovrh, kar je v žalost ovilo društvo in krajane. 

Gradnja gasilskega doma in opremljanje prostorov je bila do danes središče dogajanja in velik finančni zalogaj za tako majhno društvo. Pa vendar so zaloški gasilci vztrajali in danes smo lahko upravičeno ponosni nad doseženimi rezultati. Gasilski dom je sedaj lepo vzdrževan in služi svojemu namenu. 

Gradnja gasilskega doma je posledično vplivala tudi na vozni park. Zaradi pomanjkanja sredstev je bila v društvu sprejeta odločitev o nakupu rabljenega vozila kombi “IMV 1600”. Kmalu se je izkazalo, da kombi ne ustreza našemu terenu, saj je imelo to vozilo pogon le na prednja kolesa. 

Leta 1997 je bil s pomočjo gasilske zveze Dolomiti nabavljen rabljen GV1 “TAM 80” (PGD Gajevci) in dokupljeno nekaj opreme, da smo zadostili tipizaciji vozil. Po nekaj več kot desetih letih smo to vozilo zamenjali z novejšim in bolje ohranjenim GV1 TAM 80 iz PGD Podsmreka. 

V letu 2008  pa smo v naš gasilski dom pripeljali gasilsko avtocisterno TAM AC 16/50 (letnik 1981), ki je k nam prišla iz Prostovoljnega gasilskega društva Polhov Gradec. 

Leto 2018 v Prostovoljnjem gasilskem društvu Zalog ponovno predstavlja večjo prelomnico. 

Za naše društvo se je v tem letu pokazala odlična priložnost za zamenjavo vozila-cisterne. Z močno željo smo podprli odločitev za nakup rabljenega vozila GVC 16/25, ki je bila glede na možnosti našega društva primerna rešitev. Vozilo smo odkupili od Prostovoljnega gasilskega društva Ponikva pri Žalcu. Kljub temu da smo se odločili za nakup rabljenega vozila, je bila investicija za naše društvo še vedno velik finančni zalogaj. S številnimi aktivnostmi smo se lotili zbiranja sredstev, podprli so nas številni donatorji. Velikodušno so nas podprli krajani in tako smo 27. aprila 2019 v naš gasilski dom pripeljali gasilsko vozilo Mercedes Benz – GVC 16/25. Gre za vozilo Mercedes-Benz z 260KM in pogonom na vsa štiri kolesa. Vozilo je opremljeno s cisterno 3200l in dodatnimi 200l za penilno sredstvo. Vgrajena je črpalka Ziegler za nizek in visok tlak. Vozilo je namenjeno za prevoz posadke 1+8. Ta pridobitev v našem društvu pomeni velik korak naprej, saj bomo tako zagotavljali naše poslanstvo in varnost naših krajanov zagotavljali hitreje in bolje. 

Leto 2020 je zaznamovala pandemija koronavirusa, ki je spremenila ves svet. Koronsko leto je vplivalo tudi na naše aktivnosti. Po skoraj pol leta, ko je bil gasilski dom zaprt, se je življenje počasi začelo vračati v okolico doma. Kljub zaustaviti življenja in prilagajanja na nov način življenja, se zaloški gasilci nismo ustavili. V društvu smo na podlagi plana in v sodelovanju z GZ Dolomiti sprejeli pomembno odločitev. Pristopili smo k projektu nakupa novega vozila – Ford Ranger z nadgradnjo za gašenje gozdnih požarov – GVGP-1. Vse aktivnosti so sedaj usmerjene v ta cilj. Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo.

Gasilska tekmovanja 

V PGD Zalog se v zadnjem desetletju precej posvečamo in pripravljamo za različna gasilska tekmovanja. Moška desetina se tekmovanj udeležuje daljše obdobje, ženske članice pa so svojo prvo desetino zbrale leta 2003. Od takrat se tudi članice aktivno ukvarjajo s pripravami in rednimi udeležbami na gasilskih tekmovanjih. Čeprav je stalnost ženske desetine večkrat na preizkusu, skoraj vsako leto se zgodi kakšna menjava, se je do sedaj nanizalo kar nekaj uspešnih rezultatov. Vztrajnost je bila poplačana z zmago na občinskem tekmovanju leta 2011 in z  uvrstitvijo na tretje mesto na regijskem tekmovanju.  Tretje mesto pa je prineslo vstopnico na državno tekmovanje in v družbo najboljših izmed 20.000 gasilcev po Sloveniji,  ki so se pripravljali za vstop na državno tekmovanje. Za naše društvo je to pomemben uspeh, ki nam predstavlja motivacijo za naprej ter zgled in spodbuda za ostale naše ekipe. 

Leta 2013 sta se v društvu oblikovali dve tekmovalni enoti članic A, ki sta z zagrizenostjo in zagnanostjo dosegali odlične rezultate ter si odprli možnosti za udeležbo na tekmovanjih regijske ravni. Na vkljub vsem službenim in družinskim obveznostim, članice obeh ekip vztrajamo in se vsako leto zberemo ter udeležimo tekmovanj. 

V letih 2014 in 2015 se je mlajša ekipa članic A udeleževala Pokalnih tekmovanj v organizaciji Gasilske zveze Slovenije. Zagrizenost, dobro vzdušje v ekipi, borbenost in velika želja sta prinesle uspeh na državni ravni. Članice so se prvi sezoni uvrstile v skupnem seštevku na 6. mesto, v drugi sezoni pa na 11. mesto kar je več kot odličen rezultat za tako majhno društvo v tako močni konkurenci. 

V letu 2018 smo v PGD Zalog dobili tudi prvo moško ekipo v kategoriji članov B, ki je že na prvem tekmovanju dosegla odlično 2. mesto. 

Delo z mladimi

Za prihodnost društva je posebno pozornost potrebno nameniti tudi mladim in našim najmlajšim. V našem društvu se tega še kako zavedamo. V zadnjih letih je bilo v delo z mladimi  vložene ogromno energije, zato smo danes lahko upravičeno ponosni na številne mlade, ki se redno udeležujejo vaj in aktivnosti v društvu. V društvu niso pomembna samo tekmovanja, gre tudi za vzgojo in krepitev prostovoljstva in druženja, saj je v teh krajih je še kako pomembno, da imajo otroci mesto, kjer se srečujejo, se kaj novega naučijo in hkrati kakovostno preživljajo prosti čas.

Vodstvo in poveljniki skozi leta

PREDSEDNIKI
Alič Jože 1956-1966
Justin Jernej1966-1970
Alič Jože 1970-1974
Založnik Valentin 1974-1978
Alič Janko 1982-1990
Alič Miha 1990-1994
Trobec Janez 1994-1998
Gerjolj Marko 1998-2003
Jankovec Urška 2003-2018
Oblak Ana2018 –
POVELJNIKI
Založnik Jakob 1956 -1958
Pustovrh Ludvik 1958-1963
Justin Stane 1963-1964
Založnik Ludvik 1964-1966
Založnik Jernej 1966-1970
Skopec Anton1970-1974
Justin Jernej 1974-1976
Skopec Anton 1976-1978
Alič Miha 1978-1982
Trobec Franc1982-1985
Šifrer Janko 1985-1990
Trobec Janez 1990-1994
Peter Lešnjak 1994-1998
Založnik Franci 1998 – 2013
Peter Skopec2013 –